24 กันยายน พ.ศ. 2563 นายธนาโด่ง พิมาย รอง.ผอ.สพม.27 ่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู ของนักศึกษาวิชาทหาร..
18 กันยายน 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดงาน...
9 กันยายน 2563 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ถอดบทเรียนประสบการณ์ตรง “ผู้อำนวยการ..
8 กันยายน 2563 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ถอดบทเรียนประสบการณ์ตรง ...

MOU เด็กดีมีที่เรียน

การประชุม ผอ.รร. สังกัด สพม.27

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน 1/2563

NEW NORMAL

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ณวันที่ 11 ก.ค.63